علوم شیرین
اکثر بچه ها برای یادگیری دروس پایه زیست و فیزیک شیمی و زمین نیاز به کمک دارند
یاکوب برسیلیوس دانشمند سوئدی اولین بار نمادهای ساده ای را معرفی کرد که برای نمایش عنصرهاو فرمول های شیمیایی بکار می روند.

- نماد شیمیایی : از یک یا دو حرف اول نام لاتین عنصر به جای نوشتن نام کامل آن استفاده می کنیم که حرف اول را بزرگ و حرف دوم در صورت استفاده کوچک نوشته می شود. مثلاْ هیدروژن H

-فرمول شیمیایی : با سه حرف «ر٫ا٫د» چند کلمه می توانید بنویسید ؟

راد ٫ دار ٫ردا ٫ دادار ٫ رادار ٫ داد ٫ ارد ٫ اراد ٫ دارا ٫ ...

همان طور که با حروف می شود کلمات زیادی ساخت ٫با عنصرها هم می شود ترکیبات مختلفی ساخت مثلاْ : کربن C ّ٫هیدروژن H ٫اکسیژن Oمی توانند به صورت های مختلف با هم ترکیب شده و مواد مرکب گوناگونی را بسازند :

آب H2O ٫ کربن دی اکسید CO2 ٫کربن مونوکسید CO ٫ H2O2آب اکسیژنه ٫ H2CO3کربنیک اسید ٫

از فرمول شیمیایی می توان نوع اتم های درون هر ماده مرکب  و تعداد هر نوع اتم را فهمید .برای مثال در آب  دو نوع اتم وجود دارد اکسیژن و هیدروژن  که یک اتم اکسیژن و دو اتم هیدروژن می باشند.

نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و نهم مهر ۱۳۹۰ توسط دریا پارسیان |
قالب وبلاگ

قالب وبلاگ بهار