علوم شیرین
اکثر بچه ها برای یادگیری دروس پایه زیست و فیزیک شیمی و زمین نیاز به کمک دارند
1-به نظر شما با گرم کردن یک مایع ، جنبش ذرات آن چه می شود ؟(کمتر ، بیشتر)

2-آب تا چه دمایی مانند بقیه ی مواد براثر سرد شدن منقبض می شود ؟

                 (4درجه ،0 درجه)

3-زهرا در آزمایشگاه وسیله ای را دید که فقط از 35تا42 درجه بندی شده بود و بالای مخزن آن نیز یک خمیدگی داشت.به نظر شما این وسیله چیست ؟

                 (دماپا،تب سنج )

4-وقتی مقداری نمک در آب می ریزیم،آب ............... یخ می زند.(زودتر ، دیرتر)


5-یک مولکول آب از دو اتم ................. و یک اتم ........... ساخته شده است.


6-با خط به هم وصل کنید.    ناپدید شدن نفتالین       ذوب

                                        آب شدن بستنی              چگالش

                                 تشکیل برفک در یخچال             تصعید


7-تقطیر را تعریف کنید؟


8-مواد را به ترتیب از انبساط بیشتر به انبساط کم تر مرتب کنید؟

          پلاستیک،آب،گاز اکسیژن ،آهن

      ........... <............ <.............< ...............


9-ذرات یک ماده چه نوع جنبش هایی می توانند داشته باشند ؟


10-دموکریت و دالتون هرکدام در مورد شکل اتم چه نظری داشتند ؟


11-در یک ترموستات که از دو فلز آهن و مس ساخته شده است،وقتی گرم شود به کدام سمت خم می شود ؟ چرا ؟


12-در فلزی شیشه  مربا خیلی سفت شده است. مریم چگونه آن را باز کند؟چرا ؟


13-ماده ی خالص چیست ؟یک مثال بزنید ؟


14-مس یک فلز شناخته شده است.سه ویژگی  فلز را بیان کنید؟

15-چرا سیم های برق را بین تیر های چراغ برق کمی شل نصب میکنند ؟


16-چرا پرستاران دماسنج پزشکی را با آب جوش ضدعفونی نمی کنند ؟


17-چرا تابستان ها در هوای شرجی بندرعباس عرق می کنیم ،ولی بدنمان خنک نمی شود ؟


18-شکلات و شیشه ذوب خمیری دارند.این جمله را توضیح دهید ؟


19-هوای پاک و تمیز روستا یک مخلوط همگن است .چرا ؟


20-برای جداکردن مواد زیر از چه روش جداسازی استفاده می شود؟

الف) جداکردن اجزای نفت خام..................

ب)آبکش کردن برنج ..........................

ج)تولید نمک از دریاچه های آب شور.................


عزیزم موفق باشینوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و نهم آذر 1390 توسط دریا پارسیان |
1- با استفاده از کلمات داده شده ،جملات زیر را کامل کنید .(یک کلمه اضافی است ) 1 نمره

      کلید شناسایی - تقطیر - تبخیر - حاد - یخ

 الف ) به عمل تبخیر و میعان متوالی آب ................... می گویند.

  ب ) مجموعه ای از پرسش ها که براساس ویژگی جانداران تهیه شده و می توان به کمک آن نام جاندار را پیدا کرد.............. نام دارد.

 پ ) بیشتر آب شیرین ذخیره شده در زمین به صورت ............. است.

 ت ) بیماری مزمن مرحله ی ............... ندارد.


2- پاسخ صحیح را  مشخص کنید . 1 نمره

الف ) برای جداکردن مخلوط آب و روغن از چه روش جداسازی استفاده می شود ؟

 1) صاف کردن       2) سرریز کردن       3) تبلور              4)تقطیر

 ب) وقتی بادکنک را با پارچه ی پشمی مالش می دهیم و به دیوار نزدیک می کنیم ، بادکنک به دیوار می چسبد. چه نیرویی باعث چسبیدن بادکنک به دیوار می شود ؟

 1) نیروی اصطکاک     2) نیروی مغناطیسی       3) نیروی الکتریکی        4) نیروی تکیه گاه 

 پ ) کدام گروه گیاه نسبت به بقیه گروه ها فراوان ترند ؟

  1 ) خزه ها            2) گیاهان گلدار             3)گیاهان بازدانه            4)سرخس ها

ت) کدام یک از میکروب های زیر فقط هنگامی تولید مثل می کنند که درون یک سلول زنده قرار گیرند؟

 1)ویروس               2)قارچ                         3)باکتری                    4) آغازیان


3 - جملات درست زیر را با «ص»  و جملات نادرست را با «غ» مشخص کنید و در صورت غلط بودن ، عبارت صحیح آن را بنویسید. 1 نمره

الف ) انرژی ذخیره شده در مواد از نوع انرژی پتانسیل است.

ب) محصول عمل غذاسازی گیاهان ، مواد قندی و گاز کربن دی اکسید است.

پ) وقتی سرعت یک متحرک در حال تغییر باشد، می گوییم حرکت آن دارای شتاب است.


4 - تفسیر کنید : یک لیموی خشک چروکیده درون یک لیوان آب گرم زودتر از آب سرد متورم و آبدار می شود . 5/.نمره


5- در هریک از موارد زیر چه عاملی باعث افزایش سرعت تبخیر می شود ؟ 5/. نمره

الف ) حمید برای خشک کردن پیراهن خود آن را اتو می کند (.........................)

 ب ) مریم برای خشک شدن مانتوی خود آن را روی بند رخت کاملاً پهن می کند.(.....................)


6- احمد برای باز کردن درب فلزی یک ظرف شیشه ای که بسیار سفت شده است ،آن را زیر آب داغ می گیرد . چرا؟ 5/. نمره


7- آهن و مس فلز هستند.فلزات خصوصیاتی دارند که به وسیله آن شناخته میشوند.شما دو ویژگی فلزات را بنویسید.5/. نمره


8- در هریک از وسایل برقی زیر انرژی الکتریکی به چه صورتی از انرژی تبدیل می شود ؟5/. نمره

الف )موتور یخچال (انرژی الکتریکی به ............................)

ب ) بلند گو (انرژی الکتریکی به .............................)


9- در به وجود آمدن نیرو همواره دو جسم شرکت دارند و هر جسم به جسم دیگر نیرو وارد می کند. نیرو دارای دو مشخصه است. آن ها را بنویسید. 5/. نمره


10 - برای این که بخار به مایع  یا جامد تبدیل شود ، سه شرط لازم است. آن ها را بنویسید؟75/. نمره


11 - دونده ای در مدت 40 ثانیه مسافت 320 متر را طی می کند. سرعت این دونده چقدر است؟ 5/. نمره


12- هر یک از مشخصات زیر مربوط به کدام نوع ابر است ؟5/. نمره

 الف ) ابری که معمولاً در ارتفاع بالا تشکیل می شود و بارندگی ندارد.(................)

 ب ) ابری که در اثر بالا رفتن سریع هوا تشکیل شده و به صورت توده سفید و گل کلم است.(.................)


13 - مواد درشت و ریزی که توسط رود ها حمل می شوند ، آبرفت می باشند که در کف رود ها رسوب می کنند و دارای دو ویژگی هستند. این دو ویژگی را بنویسید.5/. نمره


14 - بعضی از شهر های استان هرمز گان در کنار دریا واقع شده است.امروزه عوامل متعددی باعث آلودگی آب دریا می شود. سه مورد از عواملی که باعث آلودگی آب دریا در سواحل جنوبی می شوند را بنویسید ؟75/. نمره


15 - هر یک از موارد زیر مربوط به یکی از انواع اسکلت خارجی یا داخلی است. مشخص کنید هر ویژگی مربوط به کدام نوع اسکلت است؟75/. نمره

 الف ) تکیه گاه بدن برای حرکت است.(                       )

 ب ) محافظ بدن در محیط خیلی خشک یا آبی (                             )

 پ ) محافظ اندام هایی مانند مغز و قلب است (                              )


16 - به نظر شما چرا قورباغه ها تنفس پوستی دارند ؟ 5/. نمره


17 - بدن پرندگان از پر پوشیده شده است. پر برای پرندگان چه فایده هایی دارد؟(دو مورد ) 5/. نمره


18- در جدول مقابل هر یک از جانوران را به گروه مربوط به خود وصل نمایید.75/. نمره


نام گروهنام جانور
نرم تنانشقایق دریایی
خارپوستانتوتیا
کیسه تنانلیسه

19- بیشتر بی مهره های ساکن دریا در یک جا می مانند یا حرکت کندی دارند. این جانوران در مقایسه با جانوران پر سرعت چه مشکلاتی را باید حل کنند ؟ (دو مورد ) 5/. نمره


20- بیشتر ساقه ها در بالای خاک وجود دارند ، دو کار اصلی ساقه را بنویسید. 5/. نمره


21 - نمودار مفهومی زیر ، طبقه بندی اندام گیاهان دانه دار را نشان می دهد. آن را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید.( ساقه ، میوه ، رویا ، ریشه ) 1 نمره

                         اندام گیاه دانه دار

زایا           
   ..........
گل              ............            ........         ........    برگ

22 - وجود آغازیان در زندگی ما مهم است. دو اهمیت آغازیان را بنویسید . 5/. نمره 


23- باکتری ها به صورت های مختلف غذای خود را تأمین می کنند و از این نظر به سه گروه تقسیم می شوند. هر یک از موارد زیر مربوط به کدام نوع باکتری می باشد؟5/. نمره

الف ) در سطح یا داخل بدن جانداران زندگی می کنند و غذای آماده ی آن ها را می گیرند(.................)

ب ) در روی اجساد یا مواد دفعی جانداران زندگی می کنند و با تجزیه کردن ان ها غذای خود را تأمین می کنند. (................... )


24 - به متن زیر توجه کنید و به سئوالات پاسخ دهید : 5/. نمره

کارخانه ی غذاسازی گیاه ، برگ می باشد که رنگ آن سبز است . در پوسته ی نازکی که پشت و روی برگ را می پوشاند،سوراخ های ریزی وجود دارد که با میکروسکوپ دیده می شود؛ از راه آن گاز های مختلف به برگ وارد یا خارج می شوند. 

الف ) ماده سبز رنگ داخل برگ چه نام دارد ؟

ب) به سوراخ  هایی که روی برگ دیده می شود ،چه می گویند ؟                    

دانش آموزان عزیز موفق و پیروز باشید

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هجدهم آبان 1390 توسط دریا پارسیان |
قالب وبلاگ

قالب وبلاگ بهار